Kontakt

Så här hittar du oss

Direkt från väg 34

Från Rimforsa (på väg söderut)

 • Ca 11 km efter Rimforsa, ca 300 m efter avfarten till Mjölkvik/Tjustad, ta av höger mot Torp Rusthåll

Från Kisa (på väg norrut):

 • Ca 6 km efter Kisa, ta vänster mot Torp Rusthåll

Parkera direkt och ta en kort promenad över ån och järnvägen.

Vägbeskrivning från Rimforsa

 • Från rondellen i Rimforsa, kör söderut på väg 34 i drygt 8 km
 • Sväng höger mot Dansbo
 • Efter 600 m sväng vänster längs gamla Kisavägen
 • Kör 2,7 km förbi Väsby gamla skola och Malma
 • Sväng vänster, gul skylt mot Torp, och följ vägen i 600 m
 • OBS, om du sen ska vidare söderut kan man följa gamla Kisavägen

Vägbeskrivning från Kisa

 • Från rondellen i Kisa, kör norrut på väg 34 norrut i knappt 4 km
 • Sväng vänster innan bron in på gamla Kisavägen, skylt mot Malma
 • Kör 3,5 km
 • Sväng höger, gul skylt mot Torp, och följ vägen i 600 m
 • OBS, om du sen ska vidare norrut kan man följa gamla Kisavägen

Gårdsbutiken

Entrepenad


Offerter och anbud:

Prata med Magnus

Mobil: 070-2252038


Eller skicka skriftlig förfrågan

Postadress

WIRÉNS JORD & SKOG

Tjustad

590 39 Kisa

Rättigheter

© 2012-17 WIRÉNS JORD & SKOG

Inklusive alla bilder om inget annat anges

Copyright © 2012-17 WIRÉNS JORD & SKOG